ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์กับการพัฒนาองค์กร 4.0


        ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร:นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0 ระหว่างวันที่31 พฤษภาคม 2560-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทีเคพาเลชแอนคอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
     หลักสูตรดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  นักวิชาการ อาวุโสมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด , ดร.คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร , รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , ดร.ณัฐพงศ์ แย้มเจริญ อาจารย์ประจำคณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฯลฯ ซึ่งกิจกรรมโครงการบรรยาย / เวิร์คช๊อป / ศึกษาดูงานการบริหารองค์กรที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข่าววันที่ : 31/05/2017