นักศึกษาคณะจิตวิทยาได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมและปัญหาทางพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยใน


     นายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง นักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “พฤติกรรม และปัญหาทางพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน (Adolescent Problems)” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทางศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ศอ.ปส.ย.ระดับชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมี ดร.คำนึง สิงเอี่ยม ที่ปรึกษานายกเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
 
ซึ่งนักศึกษาพอที่จะมีความรู้เกี่ยวพัฒนาการและพฤติกรรมด้านต่างๆของวัยรุ่นจึงได้รับเลือกมาเป็นวิทยากรและได้รับคำชมจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลป่าตอง และ หน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย

ข่าววันที่ : 06/06/2017