อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ


          อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ ในโครงการโปรแกรมแก้ไขและฟื้นฟูผู้ต้องขัง ที่กระทำผิดซ้ำ หัวข้อ "การจัดการความเครียด"  ในวันอังคารที่ 13 มิ.ย. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1. สามารถทราบและประเมินความเครียดด้วยตนเอง 
  2. รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของความเครียด
  3. รู้โทษและประโยชน์ของความเครียด 
  4. สามารถบริหารจัดการความเครียดเบื้องต้นด้วยตนเอง

ข่าววันที่ : 15/06/2017