วิทย์กีฬาร่วมกับศูนย์นวัตกรรมฯ มกบ จ้ดกิจกรรม จุดประกายสานฝันปันโอกาสกับโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ


      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ้ดกิจกรรม "จุดประกายสานฝันปันโอกาสกับโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ" ในวันนี้ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ด้วยการรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อนำไปมอบให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หากท่านใด มีความประสงค์จะบริจาค สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นี้ โดยสามารถบริจาคได้ที่วิทยาเขตร่มเกล้า ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา และ วิทยาเขตพัฒนาการ ศูนย์นนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ ชั้น 2 อาคารเกษมสวรรค์

 

ข่าววันที่ : 29/06/2017