นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษา GKS for ASEAN Countries


      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ นายคนอง ลาปา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ภายใต้โครงการ 2017 GKS for ASEAN Countries’ Science and Engineering Students จากรัฐบาลเกาหลีใต้ ไปศึกษาและทำวิจัย รวมถึงทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560 

     หมายเหตุ
    GKS for ASEAN Countries’ Science and Engineering Students คือโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไปศึกษาและทำวิจัย รวมทั้งทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน จาก รัฐบาลเกาหลีใต้

ขอบคุณรูปโปสเตอร์โครงการ GKS และข้อมูลในหมายเหตุจาก http://iad.intaff.ku.ac.th/

ข่าววันที่ : 14/07/2017