โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 2560


      สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมในรายวิชา MG.430 การเป็นผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 60 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ทดลอง เป็นผู้ประกอบการจริง โดยมี ดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีร้านอาหาร 4 ภาค ซุ้มเกม กิจกรรมบนเวที และการละเล่นเก้าอี้ดนตรี ให้ผู้ที่เข้าชมงานได้อิ่มอร่อย และสนุกสนานตลอดการจัดงาน ซึ่งในงานมีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก และมีเสียงตอบรับเป็นอย่างมากอยากให้จัดงานนี้ขึ้นมาอีกครั้ง ถือว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จสูง 

ดูรปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 20/07/2017