ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพุธตลอดปีการศึกษา 2559


ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาศึกษาทั่วไป แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพุธตลอดปีการศึกษา 2559

ภายใต้โครงการศึกษาทั่วไป รักษ์ไทย งามอย่างไทย 

เพื่อร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นัก-ศึกษา และเห็นคุณค่าความเป็นไทย

ดาวน์โหลดหรือดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 08/08/2017