ม.เกษมบัณฑิตหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนศักยภาพบุคลากรกับกรมสรรพสามิต


     ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าพบ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อขอขอบคุณที่สนับสนุนโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ และหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนศักยภาพบุคลากรระหว่างกรมสรรพ สามิตกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อเช้าวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ กรมสรรพสามิต

ข่าววันที่ : 30/08/2017