อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม เข้าประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) ของโครงการการศึกษา...


    อาจารย์ศรุต แจ้งอนันต์ อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) ของโครงการการศึกษา "บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยด้านพันธกิจการอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ในวันจันทร์ ที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องกินรี๑ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ข่าววันที่ : 08/09/2017