ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา


   ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท ซีพีแรม  จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) จ.ปทุมธานี 

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 24/10/2017