สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เสริมบุคลิกภาพให้In Trend ด้วยใบหน้าที่มีเสน่ห์


   

     สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดอบรมแต่งหน้าแบบ In Trend แค่ไหนถึงดูดี โดยทีม วิทยากรจาก โรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ณ อาคารเกษมนครา ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ข่าววันที่ : 27/12/2017