ประมวลภาพกิจกรรม วิศวกรรมอำลาและพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์แก่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559


      ประมวลภาพกิจกรรม “วิศวกรรมอำลาและพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์แก่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559” ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 น. ณ ห้องสันนิบาต อาคารเกษมนครา 

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 07/02/2018