คณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ สสอท. สาขาบริหารธุรกิจ เข้าพบรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ


    อาจารย์ สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร รองคณบดีอาวุโส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพร้อมคณะผู้บริหารและคณะอนุกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าพบ ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีพร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนณ ห้องรับรอง อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าววันที่ : 10/04/2018