มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร


     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ในการบรรยายหัวข้อพิเศษ “อยู่ 100 ปี ชีวีมีสุข” พร้อมจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับผู้บริหารธนาคารออมสินเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ข่าววันที่ : 07/05/2018