นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้ติดตั้งแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ให้กับสมาชิกชุมชนวัดปากบ่อ


   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ (ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4)  ภายใต้หัวข้อ "การฝึกอบรมการติดตั้งแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และโปรแกรม" ให้ความรู้และฝึกอบรมให้กับผู้สนใจในพื้นที่ชุมชนวัดปากบ่อ โดยโครงการนี้นักศึกษาได้นำความรู้จากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ณ พื้นที่ชุมชนวัดปากบ่อ ซ.อ่อนนุช 35 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

ข่าววันที่ : 07/06/2018