Mini Open House


   คณะนิเทศศาสตร์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ในโอกาสมาเยี่ยมชม การเรียนการสอน    ผลงานของนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน ภายใต้โครงการ Kasem Open House  เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

 

 

ข่าววันที่ : 11/06/2018