เด็กหอพัก ม.เกษมบัณฑิต ร่วมอบรมฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น


   สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก มีความรู้ มีความเข้าใจ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในสังกัดกรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องอ่านหนังสือ C-101 อาคารหอพักนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 

ข่าววันที่ : 01/10/2018