คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง คุณภาพชีวิตในวัยผู้สูงอายุ


   คณาจารย์คณะจิตวิทยา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง คุณภาพชีวิตในวัยผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์ ดร.เจษฎา  อังกาบสี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

 

 
ข่าววันที่ : 19/11/2018