ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องปอกมะพร้าว ชิงทุนหัวกะทิอัมพวา


นายปิ่นเพชร สายรุ้ง นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องปอกมะพร้าว ชิงทุนหัวกะทิอัมพวา ในโอกาสครบรอบปีที่ 20 บริษัทเอเชียทิคอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด

ข่าววันที่ : 27/06/2014