ข่าวกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และ กิจกรรม สายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์


กิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม สายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีทำดีเพื่อสังคม " ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ภูโอบ น้ำใส คันทรี่ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557

ข่าววันที่ : 10/11/2014