โครงการ “บริการตรวจเช็คซ่อม คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คโทรศัพท์มือถือ” โดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


รูปแบบกิจกรรม : เป็นการให้การบริการตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโทรศัพท์มือถือ ให้กับวัด โรงเรียน และประชาชนทั่วไป เช่น การกำจัดป้องกันไวรัส การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งแอพลิเคชั่นต่างๆ การตรวจสอบติดตั้งกำหนดค่าต่างๆ และอื่นๆ ตรวจสอบให้ความรู้ในเบื้องต้น

ข่าววันที่ : 27/08/2015