สอบปลายภาค (ฤดูร้อน)◆ 17-20 พ.ค 61 ◆ทั้งสองวิทยาเขต


ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันดำเนินกิจกรรม :  วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

เวลา : -

สถานที่  : ทั้งสองวิทยาเขต

ข่าววันที่ : 03/04/2018