ลงทะเบียนเข้าร่วมติวข้อสอบ กพ. โดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดย สำนักศึกษาวิชาทั่วไป จัดติวฟรี โครงการ “แนะแนวและเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2561”  โดย อาจารย์ทีมติว สอนวิเคราะห์ข้อสอบ “ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย”  ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 (ภาษาอังกฤษ) เสาร์ที่ 23(คณิตศาสตร์) และเสาร์ที่ 30(ภาษาไทย) มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้อง R2521 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 มิถุนายน 2561 และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ ge.kbu.ac.th ภายหลังจากที่ท่านลงทะเบียนสมัครแล้ว 2 วัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่ 

ข่าววันที่ : 24/05/2018