คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

วงKBU BAND ร่วมบรรเลงเพลงของพ่อ H.M. Song อว.
วงKBU BAND ร่วมบรรเลงเพลงของพ่อ H.M. Song อว.


กิจกรรมค่ายการบิน Exploring the Skies รุ่นที่ 2
กิจกรรมค่ายการบิน Exploring the Skies รุ่นที่ 2


เถ้าแก่น้อยบัณฑิตใหม่ป้ายแดง
เถ้าแก่น้อยบัณฑิตใหม่ป้ายแดง


ร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน


ข่าวดีจ้า  สำหรับผู้ที่อายุ 50ปี ขึ้นไป และมีความสนใจอยากพัฒนาทักษะเทคโนโลยี  เพื่อรองรับการค้าขาย
ข่าวดีจ้า สำหรับผู้ที่อายุ 50ปี ขึ้นไป และมีความสนใจอยากพัฒนาทักษะเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้าขาย
ข่าวทั้งหมด

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok