กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557


กำหนดการลงทะเบียน  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่  วันจันทร์ที่  16 มิถุนายน - วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557

โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.kbu.ac.th/registrar/home.asp

ข่าววันที่ : 02/06/2014