เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์

ดูรายละเอียดได้ที่ http://kbu.ac.th/home/Film-Video/

ข่าววันที่ : 02/06/2014