สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เข้าใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ห้องสมุดมารวย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เข้าใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ห้องสมุดมารวย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งาน ห้องสมุดมารวย ได้ที่ maruey.2ebook.com 
โดย
1.  คลิกที่ชื่อเรื่องหนังสือ
2.  เลือก อ่าน ก็จะสามารถอ่านรายละเอียดได้เลย

และสามารถเข้าใช้ระบบด้วย Username / Password ต่อไปนี้

Username : SETC-KBU01 หรือ SETC-KBU02

Password : 110221

 

ข่าววันที่ : 26/08/2016