แสดงความยินดี แด่ ศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ได้รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาส ครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ  

ดูภาพเพิ่มเติม
 

ข่าววันที่ : 09/08/2016