คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

จุฬาราชมนตรีเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จุฬาราชมนตรีเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนับสนุนโครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนับสนุนโครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42


ม.เกษมบัณฑิต สร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทย ชนะการแข่งขันระดับอาเซียน
ม.เกษมบัณฑิต สร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทย ชนะการแข่งขันระดับอาเซียน


วงKBU BAND ร่วมบรรเลงเพลงของพ่อ H.M. Song อว.
วงKBU BAND ร่วมบรรเลงเพลงของพ่อ H.M. Song อว.


กิจกรรมค่ายการบิน Exploring the Skies รุ่นที่ 2
กิจกรรมค่ายการบิน Exploring the Skies รุ่นที่ 2


เถ้าแก่น้อยบัณฑิตใหม่ป้ายแดง
เถ้าแก่น้อยบัณฑิตใหม่ป้ายแดง
ข่าวทั้งหมด

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok