Nameข่าวสารและกิจกรรม

APDI บริการวิชาการ Smart Students ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
APDI บริการวิชาการ Smart Students ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการค่ายการจัดการกีฬาฯ พาความรู้สู่สังคม ครั้งที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการค่ายการจัดการกีฬาฯ พาความรู้สู่สังคม ครั้งที่ 1


 เด็กจิตวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  
 เด็กจิตวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  


เด็กบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกับเหล่าผู้นำเยาวชนยุคใหม่ Young TH Leader & Innovator’s Club 
เด็กบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกับเหล่าผู้นำเยาวชนยุคใหม่ Young TH Leader & Innovator’s Club 


เด็กสถาปัตย์ รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ  
เด็กสถาปัตย์ รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ  


เด็กวิทย์กีฬา ผงาดคว้าอันดับที่ 9 ของประเทศ การแข่งขันจักรยาน Sport Tourism Bike 4 all
เด็กวิทย์กีฬา ผงาดคว้าอันดับที่ 9 ของประเทศ การแข่งขันจักรยาน Sport Tourism Bike 4 all
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube