<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิ
เกษมบัณฑิต...สุดปลื้ม กับ 7 รางวัลแห่งความภาคภูมิ


นักศึกษาต่างชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อลากลับประเทศ
นักศึกษาต่างชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อลากลับประเทศ


MOU ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
MOU ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม


งานวิ่ง APDI Walk & Run 2022 ครั้งที่ 3
งานวิ่ง APDI Walk & Run 2022 ครั้งที่ 3


คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมพัฒนาคูคลอง ชุมชนมีนบุรี ภายใต้ชื่องานว่า “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 10
คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมพัฒนาคูคลอง ชุมชนมีนบุรี ภายใต้ชื่องานว่า “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 10


อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับ “โล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ปลูกฝังการอ่าน
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับ “โล่รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ปลูกฝังการอ่าน
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube