คณะ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

Faculty of Communication Arts

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Computer Information Science

คณะจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา

Faculty of Psychology

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

Faculty of Liberal Arts

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Faculty of Sport Science

คณะพยาบาล

คณะพยาบาล

Faculty of Nursing Science

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

Aviation Personnel Development Institute

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

Master of Business Administration

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Communication Arts

บริหารธุรกิจมหาบันฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Public Administration

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Engineering Program in Engineering Management

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Arts

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Doctor of Philosophy in Psychology

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

Doctor of Philosophy in Public Policy and Management

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

Doctor of Philosophy in Hospitality Industry and Tourism Management

INTERNATIONAL PROGRAMS

INTERNATIONAL PROGRAMS

Nameข่าวสารและกิจกรรม

เด็กฟิล์ม ปริญญาโท รับเงินรางวัล 2 แสนบาท จากการประกวดบทภาพยนตร์ จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม
เด็กฟิล์ม ปริญญาโท รับเงินรางวัล 2 แสนบาท จากการประกวดบทภาพยนตร์ จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  #เด็กคอม’62
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #เด็กคอม’62


เด็กวิศว’62 เข้าแคมป์เตรียมพร้อมการเป็น “นักศึกษา” เกษมบัณฑิต
เด็กวิศว’62 เข้าแคมป์เตรียมพร้อมการเป็น “นักศึกษา” เกษมบัณฑิต


จัดเต็ม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #DekKASEM62
จัดเต็ม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #DekKASEM62


คณะจิตวิทยาได้รับรางวัล
คณะจิตวิทยาได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2" ในการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562


คณะจิตวิทยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่
คณะจิตวิทยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ "Psychology Open House 2019"
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube