<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน


ข่าวดีจ้า  สำหรับผู้ที่อายุ 50ปี ขึ้นไป และมีความสนใจอยากพัฒนาทักษะเทคโนโลยี  เพื่อรองรับการค้าขาย
ข่าวดีจ้า สำหรับผู้ที่อายุ 50ปี ขึ้นไป และมีความสนใจอยากพัฒนาทักษะเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้าขาย


พิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา และนิทรรศการวิชาการ NTUN BUNKASAI
พิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา และนิทรรศการวิชาการ NTUN BUNKASAI


APDI จัดกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม (Thai Culture Market Festival)
APDI จัดกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม (Thai Culture Market Festival)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)และ APDI KBU
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย(TAFA)และ APDI KBU
ข่าวทั้งหมด

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok