<

คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาล
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
INTERNATIONAL PROGRAMS
วิศวกรรมเครื่องกล
Nameข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


นักกีฬาฟุตบอล KBUFC ในนาม #ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
นักกีฬาฟุตบอล KBUFC ในนาม #ทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง ในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20


เกษมบัณฑิต เปิดตัว ธนาคารกีฬาสัญจร (คลินิกฟุตบอล)
เกษมบัณฑิต เปิดตัว ธนาคารกีฬาสัญจร (คลินิกฟุตบอล)


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดประชุมวิชาการ The 4th Leadership SIST 2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th Leadership SIST 2022


MOU ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
MOU ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ข่าวทั้งหมด

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube