นักศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ คว้ารางวัล Popular Vote

นักศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ คว้ารางวัล Popular Vote จากเวที Thailand Mice Youth Challenge 2020


 

   ทีม นักศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ ถายใต้ชื่อทีม Better Future คว้ารางวัล Popular Vote จากการมีจำนวนผู้ชม ทางบ้าน และ Online กดรับชม Live ผ่าน facebook มากที่สุด ในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดเวที Thailand Mice Youth Challenge 2020 นำเสนอแผนธุรกิจไมซ์ (MICE) โดยแต่ละทีมต้องนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับการจัดงาน Event รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใน MICE, M (meeting), I (incentive travel), C (Conference) หรือ E (exhibition) โดยแผนธุรกิจจะต้องมีคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครมี โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 15 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยส่งเป็น proposal แผนธุรกิจฉบับเต็ม และ วีดีโอ Presentation ยาว 6 นาที เข้าร่วมประกวด จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : TCEB และ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) : TICA
รายชื่อนักศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
1. นายวีรภัทร ก้าหรีมการ  โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) – BBA.
2. นางสาววลินดา มูหะหมัดตาเฮต  คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร – BA.
3. นางสาวดาวสอง โพธิ์ทอง   คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร – BA.
4. นางสาวเบญจมาศ มานแมน คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร- BA.
โดยมี อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project Advisor)