ผลงานวิจัยนักศึกษา 2566 (บทความ)

บทความนักศึกษา

ปีการศึกษา 2566

ชื่อ นักศึกษา ชื่อเรื่อง
นางสาว ธารนันท์ แจ้งเจริญ การศึกษาความสมดุลชีวิตและการงานของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ(ทางพิเศษศรีรัช) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย